Kolkonjärven kalastusalue

Kalastusalueen kartta pdf muodossa

Maastokartta 1:50 000 (syvyyskäyrillä) pdf muodossa

Lohikalan tunnistus

Osakaskuntien lupatietoja pdf muodossa:

Alanen Itä osakaskunta
Kolkonjärven osakaskunta
Kolkontaipaleen osakaskunta
Tuusjärven osakaskunta

Kalastusalue on lakisääteinen yhteistyöelin, joka edistää toimialueensa kalataloutta. Kalastusalueeseen voi kuulua yhden tai useamman kunnan alueella olevia vesiä, jotka muodostavat kalataloudellisesti yhtenäisen alueen ja joiden kalastusoloja järjestettäessä on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä. Kalastusalueita on maassamme 223.

Kalastusalueen muodostavat sen jäsenet, joita ovat vesialueiden omistajat sekä ammattikalastusta ja virkistyskalastusta edustavat tahot. Kalastusalueissa kalavesien omistajat ja käyttäjät eli elinkeinokalastajat ja vapaa-ajan kalastajat etsivät rakentavia ratkaisuja alueensa kalatalouden kehittämiseen. Käyttö- ja hoitosuunnitelmiin kirjataan linjaukset kalavesien kestävän käytön periaatteiden mukaisesti.

Kalastusalueelle kuuluu joitakin julkisoikeudellisia hallintotehtäviä, kuten rauhoitusalueista päättäminen. Kalastusalueella on myös muita tehtäviä (yksityisoikeudelliset tehtävät). Kalastusalueet voivat saada hoitaakseen kalaveden osakaskunnille ja muille kalavesien omistajille kuuluvia tehtäviä sopimuksilla.

Kalatalouden Keskusliiton maakunnalliset jäsenjärjestöt - kalatalouskeskukset ja kalastajaliitot - toimivat aktiivisessa yhteistyössä kalastusalueiden kanssa. Koko maan kalastusalueista 202 eli yli 90 % on liittynyt maakunnallisten jäsenjärjestöjen jäseniksi. Maakuntajärjestöjen kalataloustoimihenkilöt toimivat 105 kalastusalueen isännöitsijänä.

 

hankelogot